အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: February 9, 2020 - February 11, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မွုၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္

ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လူမွုဖူလံုေရးရံုး

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မွုၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလူမွုဖူလံုေရးရံုးမွ ( ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ) ဘ႑ာေရးနွစ္တြင္မိမိဘ႑ာရန္ပံုေငြ ေငြလံုးေငြရင္းခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-

Lot No(1)   အလုပ္သမားေဆးရံုၾကီး(ရန္ကုန္)တြင္(၆)ခန္းတြဲ (၅)ထပ္ RC ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ(၁၄၄'× ၂၄.၅' ×၅၂') (၁)လံုး ေဆာက္                                        လုုပ္ျခင္း(ေရ၊ မီး၊ မိလႅာသြယ္တန္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ Apron & Drain ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္)

Lot No(2)  လိွုင္သာယာျမိဳ႕နယ္ လူမွုဖူလံုေရးတြင္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာ(၇၀'×၃၀'×၄၃.၅') RC (၄)ထပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း(ေရ၊ မီး၊ မိလႅာသြယ္                          တန္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ Apron & Drain ျပဳလုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္)

Lot No(3)  ေတာင္ဥကၠလာပ လူမွုဖူလံုေရးေဆးခန္းေျမေနရာတြင္ ဆရာ၀န္မ်ားအတြက္၀န္ထမ္းအိမ္ရာ(၁၄၄'×၂၄.၅'×၅၂') RC (၆)ခန္းတြဲ                        (၅)ထပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း (ေရ၊ မီး၊ မိိလႅာ သြယ္တန္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ Apron & Drain ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္)

တင္ဒါဖြင့္မည့္ရက္                     - ၂၀၂၀ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ရက္၊ ၁၆း၃၀နာရီ

တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္                   - ၂၀၂၀ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ရက္၊ ၁၀း၀၀နာရီ

ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္ယူျခင္းနွင့္      - အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မွုၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာန၊

တင္ဒါတင္သြင္းမည့္ေနရာ           ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလူမွုဖူလံုေရးရုံး၊ အမွတ္(၃၂၇၊ ၃၆၇)မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံလမ္း(အထက္ဘေလာက္)၊                                                            ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

၂။ တင္ဒါပံုစံမ်ားအား အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မွုၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ၾကီးဌာန ရန္ကုန္တို္င္းေဒသၾကီး လူမွုဖူလံုေရးရံုး၊ စီမံေရးရာ/ေငြစာရင္းဌာနတြင္ ေၾကာ္ျငာပါသည့္ရက္မွစ၍၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

၃။ တင္ဒါကိစၥနွင့္ပက္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း-၀၁-၈၃၈၁၂၁၆၊ ၀၁-၈၃၇၀၁၅၉ သို႔ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူေရးအဖြဲ႕

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးလူမွုဖူလံုေရးရံုး

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us