ရံုးတည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အိတ္္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: January 7, 2020 - January 31, 2020
တည်နေရာ: ကချင်ပြည်နယ်
Description
- :

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။   ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ၊ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဦးစီးဌာန (၂)ဌာန၏ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုးတည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါအတုိင္း အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူအပ္ပါသည္-

- ရံုးအေဆာက္အအံု ေပ(၈၀×၆၀) ႏွစ္ထပ္ RC (ေရ၊ မီး၊ မိလႅာ၊ Ground Tank, Over Head Tank အပါအ၀င္)၊ ရံုးအ၀င္လမ္းခင္းျခင္း၊ (ကြန္ကရစ္) အက်ယ္ ေပ ၂၀ ထု ၈ လက္မ၊ ျခံစည္းရိုးကာျခင္း(စုစုေပါင္း အုတ္တံတိုင္းအျမင့္ ၅.၆ ေပ)RC အုတ္တိုင္ ( အုတ္အျမင့္ ၂.၆ ေပ + သံပန္းအျမင့္ ၃.၃ ေပ) (ရံုးအမည္ ဆိုင္းဘုတ္အပါ) (ဂိတ္တံခါးမပါ)၊ အ၀င္ဂိတ္တံခါး (အက်ယ္ ေပ ၂၀) (အျမင့္ ၆ ေပ) (၂ ေပါက္)၊ ကားပါကင္ခင္းျခင္း (၁၅၀၀sqft) ထု ၈လက္မ(ကြန္ကရစ္)၊ ကားပါကင္ခ်ည္းကပ္လမ္းခင္းျခင္း အက်ယ္ ၁၈ ေပ၊ ထု ၈ လက္မ(ကြန္ကရစ္)၊ ျပင္ပ ေရသြယ္တန္းျခင္း၊ ျပင္ပလွ်ပ္စစ္မီးတပ္္ဆင္ျခင္း(100KVA,11KV) သြယ္တန္းျခင္း၊ ဓာတ္အားခြဲရံုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေျမဖို႔ေျမျပဳျပင္ျခင္းနွင့္ အျခားဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား

၂။  ျမန္မာနိုင္ငံတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မည္သူမဆို တင္ဒါလုပ္ငန္းအားျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ တင္သြင္းနိုင္ပါသည္။

(က) တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာစတင္

ေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္/အခ်ိန္        - ၇.၁.၂၀၂၀ ရက္( အဂၤါေန႔) မွ ၃၁.၁.၂၀၂၀ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) အထိ (ရံုးခ်ိန္အတြင္း)

(ခ)  တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည့္

ေနာက္ဆံုးရက္/အခ်ိန္                 - ၆.၂.၂၀၂၀ ရက္ ( ၾကာသပ ေတးေန႔)၊ ည ေန (၁၄း၀၀)နာရီ

(ဂ)  တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ         - တိုင္းရင္းသားစာေပနွင့္ယဥ္ေက်းမွုဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ရံုး၀င္း၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕

(ဃ) တင္ဒါဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔ရက္           - သီးျခားအ ေၾကာင္းၾကားပါမည္။

၃။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရံုးခ်ိန္အတြင္း၀ယ္ယူနိုင္ပါေၾကာင္းနွင့္အ ေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား ရံုးခ်ိန္အတြင္းဖုန္းနံပါတ္ ၀၇၄-၂၅၂၂၆၉၆ သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

တင္ဒါေကာ္မတီ

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနရံုး

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us