ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ) |
တင်ဒါကာလ: January 27, 2020 - February 21, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။  ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ဒိန်းမတ်-မြန်မာစီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အောက်ပါဒေသများတွင် စီမံကိန်းရုံးများနှင့် အခြားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

Lot 1 - တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ ကျွန်းစုမြိုနယ်၊ စခန်းသစ်ကျေးရွာတွင် ပေ(၄၀x၆၀x၁၅) RCC(၁)ထပ် ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာအပါအဝင် အဆောက်အအုံ (၁)လုံး

Lot 2 - ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေခရိုင်၊ စစ်တွေမြို့နယ်၊ သဲချောင်းကျေးရွာတွင် ပေ(၄၀x၆၀x၁၅) RCC(၁)ထပ် ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာအပါအဝင် အဆောက်အအုံ (၁) လုံး

Lot 3 - ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေခရိုင်၊ စစ်တွေမြို့နယ်၊ ကျေးတောပိုက်စိပ်ကျေးရွာတွင်ပေ(၄၀x၆၀x၁၅)RCC(၁)ထပ် ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာအပါအဝင် အဆောက်အအုံ(၁)လုံး
Lot 4 - ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ ပွင့်ဖြူကျေးရွာတွင် ပေ(၄၀x၆၀x၁၅) RCC(၁)ထပျ ရေ၊ မီး၊ မိလ္လာအပါအဝင် အဆောက်အအုံ(၁)လုံး
Lot 5 - ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေခရိုင်၊ စစ်တွေမြို့နယ်၊ သဲချောင်းကျေးရွာ၏ အခြားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ

(၁)  ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း  (၆၇၃'x၁၄'x၇")
(၂)  ငါးဈေးတွင် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၁၈၀'x၁၄'x၇")
(၃)  Box Culvert (၃.၅'x၁၆'x၄') (၅လုံး)
(၄)  Sides Drain (၆၇၃'x၁'x၂') (၂လုံး)
(၅)  Sides Drain (side by fish shop) (၁၈၀'x၁'x၂') (၂လုံး)
(၆)  New Fish Shop Area ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၈၇'x၄၆'x၁၂")
(၇)  Existing Fish Shop Area ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (၇၇'x၄၆'x၁၂")

၂။  တင်ဒါပုံစံထုတ်ပေးမည့်ရက် - ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်မှ  ၇-၂-၂၀၂၀ ရက်အထိ (ရုံးချိန်အတွင်း)
၃။  တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်ရက်   - ၁၀-၂-၂၀၂၀ ရက်မှ  ၂၁-၂-၂၀၂၀ ရက် ၁၆:၀၀ နာရီအထိ
၄။  တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နေရာ - စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ဒိန်းမတ်-မြန်မာစီမံကိန်းရုံး၊ အမှတ် (၃၆)၊ နေပြည်တော် (ရုံးချိန်အတွင်း)
၅။ သတ်မှတ်ရက်၊ အချိန်ထက်ကျော်လွန်တင်သွင်းသည့် လျှောက်လွှာများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမည်မဟုတ်ပါ။

၆။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၊ ဒိန်းမတ်-မြန်မာရုံး ဖုန်း-၀၉-၄၂၀၀၁၃၄၀၇ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us