ကတၱရာ၀ယ္ယူရန္ တင္ဒါေခၚယူၿခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (လမ်း၊ တံတား) |
တင်ဒါကာလ: February 10, 2020 - March 10, 2020
တည်နေရာ: ရှမ်းပြည်နယ်
Description
- :

၁။ ရွမ္းၿပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ ၿမိဳ႔နယ္၊ ၿမိဳ႔နယ္ခြဲ စည္ပင္သာယာေရးဌာနမ်ား၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ ရန္ပံုေငြၿဖင့္ ၀ယ္ယူမည့္ ကတၱရာခန္႔မွန္းတန္ (၂၁၀၀) အား ၿမန္မာႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ (ၿမန္မာက်ပ္ေငြ) ၿဖင့္ ၀ယ္ယူလုိပါ၍ တင္ဒါတင္သြင္းလုိသူမ်ား တင္ဒါတင္သြင္းႏုိင္ပါေၾကာင္း ေၾကၿငာအပ္ပါသည္။

၂။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ ေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ -  ၁၀.၂. ၂၀၂၀ ရက္မွ ၁၀. ၃. ၂၀၂၀ ရက္ အထိ (ရံုးခ်ိန္အတြင္း)

တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ - ၁၁.၃.၂၀၂၀ ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)

တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ    - ရွမ္းၿပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာန ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႔။

တင္ဒါဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔ရက္  -  သီးၿခားအေၾကာင္းၾကားပါမည္။

၃။ ကတၱရာေစ်းႏွဳန္းအရ တန္အေရအတြက္ ေၿပာင္းလဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။
၄။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပံုစံ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားနွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွမ္းၿပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာန ၊ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႔၊ ဖုန္း(၀၈၁-၂၁၂၃၉၁၅) တြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း စံုစမ္း၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us