သင်ထောက်ကူပစ္စည်း၊ စာ‌ရေးကိရိယာများနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါ‌ခေါ််််််််ယူခြင်း

February 18, 2020
Views: 85
Tender ID: 6029
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ကွန်ပျူတာ၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများနှင့် စာရေးကိရိယာ |
တင်ဒါကာလ: February 17, 2020 - March 17, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

၁။ နည်းပညာ၊ သက်‌မွေးပညာနှင့် ‌လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိ အစိုးရနည်းပညာ‌ကောလိပ်များ၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပများ၊အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်း‌‌‌‌ကျောင်း သတင်တန်းဌာနှင့် သင်တန်းကျောင်းများအတွက် လိုအပ်သော သင်ကြားရေးသုံး သင်ထောက်ကူစက်ပစည်းများ၊  ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါကြောင်း ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်။
၂။ Open Tender ပုံစံများကို ၁၇-၂-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း နည်းပညာ၊ သက်မွေးပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဘာရေးဌာနစိတ်၊ ရုံးအမှတ် (၂၁) ၊ နေပြည်တော်တွင် တစုံလျင်ကျပ် (၁၀၀၀၀/-) နှုန်းဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ၁၇-၃-၂၀၂၀ရက် ညနေ (၄:၀၀)နာရီ ေနာက်ဆုံးထား၍ တင်ဒါများတင်သွင်းရမည်။
၃။ အဆိုပါ သင်ကားရေးသုံး သင်ထောက်ကူစက်ပစည်းများ၊ ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် ရုံးသုံးပရိဘောဂများအား သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် ကျောင်းများအရောက် ပေးပို့တပ်ဆင်ပေးနိုင်ရမည်။
၄။ Open Tender ပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း ဖုန်း-၀၆၇-၄၀၄၃၈၉၊ ၀၆၇-၄၀၄၄၅၆  နှင့် website ဖြစ်သော www.tvetmyanmar.gov.mm, www.dtvet.gov.mm တိုတွင် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
နည်းပညာ၊ သက်‌မွေးပညာနှင့် ‌လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန

Contact Information
Website:
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us