ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်း၀ယ်ယူရန် တင်ဒါ‌ခေါ််််််််််ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာ အမျိုးမျိုး |
တင်ဒါကာလ: February 24, 2020 - March 23, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

ပြည်‌‌ေထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် စိုက်ပျိုး‌ေရေး၊ ‌ေမွေးမြူရေးနှင့် ‌ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန၊ ‌ေမွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦီးစီးဌာန

၁။ ‌ေမွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦီးစီးဌာနမှ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာ နှစ သာမန်အသုံးစရိတ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ၀ယ်ယူမည့် ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးဓာတုပစ္းနှင့် မီဒီယာ(၃၀၂) မျိိုး၊  ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းသုံးပစည်း(၁၇၈) မျျိျိုး   ၊ စုစုေပါင်း (၄၈၀)မျိိုး ဝယ်ယူရန်အတွက် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ‌စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ကြောင််း ‌ေကြေညာအပ်ပါသည်။

၂။ ‌စျေးနှုန်းအဆိုပြုလွှာပုံစံများကို ‌‌ေမွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦီးစီးဌာန၊ စီမံ‌ေရေးရာဌာနခွဲဲ၊ ဖြည့်တင်း‌ေရေးနှင့် သိုလှောင်ရေးဌာနစိတ်၊ ရုံးအမှတ် (၃၆)၊ ‌ေနေပြည်တော််််််တွင် ၂၄-၂-၂၀၂၀ရက်မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ၀ယ်ယူနိုင်ပြီး၂၃.၃ .၂၀၂၀ ရက်တွင် တင်ဒါပုံစံများကို ပိတ်သိမ်း၍ 1% P.O Cheque လက်ခံမည်ဖြစ်ကာ ၂၄.၃.၂၀၂၀ ရက်တွင် တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းအမှတ်-၀၆၇-၃၄၀၈၀၄၄ နှင့်၀၆၇-၃၄၀၈၁၇၇ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေး‌ေကော်််််မတီ

မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦီးစီးဌာန

Source >>>

ကြေးမုံသတင်းစာ

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us