လောင်စာဆီနှင့် ‌ဆေး၀ါးပစ္စည်းများ၀ယ်ယူရန် တင်ဒါ‌ခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာ အမျိုးမျိုး |
တင်ဒါကာလ: February 25, 2020 - March 30, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုဘာရေးနှစ်အတွင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ အောက်ဖော်ပြပါ ပစည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်  ဝယ်ယူလိုပါသဖြင့် ပစည်းတစ်မျိုးချင်းစီအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများတင်သွင်းရန် ဖိတ်ေခအပ်ပါသည်

စဥ်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် တင်ဒါပိတ်မည့် နေ့ရက်/အချိန်
ဒီဇယ်ဆီ၊ ပရီမီယမ်ဒီဇယ်ဆီနှင့်ဓာတ်ဆီ

(Octane-92) (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပီအတွက်)

ကျပ်ငွေ၃၀.၃.၂၀၂၀ (၁၄:၀၀) နာရီ

ဆေးနှင့် ဆေး၀ါးပစ္စည်း (၃၆ မျိုး)ကျပ်ငွေ၁၂.၃.၂၀၂၀ (၁၄:၀၀) နာရီ

၂။ တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ြမန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဗဟိုပစည်းထိန်းဌာန၊ ကမ်းနားလမ်း (ဗိုလ်တေထာင်ဘုရားအေနာက်ဘက်၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ Toll Gateအနီး)၊ ဆိပ်ကမ်းမိနယ်တွင် ၂၈-၂-၂၀၂၀ ရက်မှစ၍ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊ ၀၁-၈၆၁၀၂၃၀ နှင့် ၀၁-၈၆၁၀၂၃၂တိုကိုစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us