တန္ဖုိးနည္း/တန္ဖုိးမ်ွတအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ေဖာ္ျပျခင္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: March 3, 2020 - March 31, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

ရန္ကုန္ျမဳိ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

တင္ဒါလက္ခံေရးနွင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

တန္ဖုိးနည္း/တန္ဖုိးမ်ွတအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ ေဖာ္ျပျခင္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူျခင္း

(Request For Expression Of Interest)

၁။ ရန္ကုန္ျမဳိ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ တင္ဒါလက္ခံေရးနွင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါေနရာမ်ားနွင့္ ကုိယ္ပုိင္ေျမကြက္ (တဦးတည္းပုိင္ (သို႔) ပူးတြဲပုိင္) မ်ားတြင္ တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာမ်ား (Low Cost Housing)/ တန္ဖုိးမ်ွတအိမ္ရာမ်ား  (Affordable Housing) (Mix-Used Development မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ျပနုိင္သည္) တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစုိးရအဖြဲ႔ရံုး၊ တိုင္းေဒသၾကီးတင္ဒါစိစစ္ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ျပီးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားမ်ားပုိင္ ျပည္တြင္းကုမၼဏီမ်ားအား စိတ္ပါ၀င္စားမႈေဖာ္ျပျခင္း (EOI) အဆုိျပဳလႊာမ်ား တင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

( က) ေရႊျပည္သာျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္-ျပည္ မီးရထားလမ္းႏွင့္ ဗုိလ္ရန္ေျပလမ္းၾကား၊ ေျမတုိင္းရပ္ကြက္အမွတ္ (၉+၁၀)၊ ေျမဧရိယာ (၁၀) ဧကခန္႔ (သာဓုကန္ဘူတာအနီး)

( ခ) ဒဂုံျမိဳ႔သစ္ (ေတာင္ပုိင္း) ျမိဳ႔နယ္၊ ရတနာပံုလမ္း၊ ေျမတုိင္းရပ္ကြက္အမွတ္ (၁၄၅)၊ ေျမဧရိယာ (၈.၈၅၆) ဧကခန္႔

( ဂ) (၁၀) ဧကနွင့္အထက္ ေျမကြက္မ်ား (တဦးတည္းပိုင္ (သုိ႔) ပူးတြဲပုိင္ (သုိ႔) အစုိးရပုိင္)

၂။ EOI အဆုိျပဳလႊာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ  ၃-၃-၂၀၂၀ ရက္ (အဂၤါေန႔) မွစ၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္၊ ၃၄ လမ္းနွင့္ စည္ပင္လမ္းေထာင့္ရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ဆယ္ထပ္ရံုး၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)၊ ၈ လႊာတြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ၀ယ္ယူနုိင္ပါသည္။

၃။ EOI အဆုိျပဳလႊာစာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုကုိ အထက္ေဖာ္ျပပါဌာနသုိ႔  ၃၁-၃-၂၀၂၀  ရက္ (အဂၤါေန႔)၊ မြန္းလြဲဲ ၃:၀၀ နာရီတြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ တင္သြင္းရမည္။ ေနာက္က်တင္သြင္းေသာ EOI  အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ လက္ခံစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။

၄။ EOI ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိလုိေသာ အခ်က္မ်ားကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ -  ၀၁-၃၇၄၃၆၆၊ ၀၁-၃၇၈၁၅၇ သုိ႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

တင္ဒါလက္ခံေရးနွင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us