ကောင်းကင်လိုင်းကြိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၀ယ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | လျှပ်စစ်နှင့် အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: April 20, 2020 - May 18, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများအတွက် ၃၃ ကေဗွီ ကောင်းကင်လိုင်းကြိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ၁၁ ကေဗွီ ကောင်းကင်လိုင်းကြိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ၄၀၀ ဗို့ ကောင်းကင်လိုင်းကြိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ နှစ်တိုင်စင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ၀ယ်ယူလိုပါသည်။

၁။ 8(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက်လိုအပ်သော 33kV ကောင်းကင်လိုင်းကြိုး(SAC185mm2) (33229)M ၀ယ်ယူရန်
၂။ 9(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 11kV ကောင်းကင်လိုင်းကြိုး (တောင်ပိုင်း ခရိုင်အတွက်) (ACSR 95mm2) (150)Ton ဝယ်ယူရန်
၃။ 10(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 11kV ကောင်းကင်လိုင်းကြိုး (တောင်ပိုင်း ခရိုင်အတွက်) (ACSR 95mm2) (150)Ton ဝယ်ယူရန်
၄။ 11(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 11kV ကောင်းကင်လိုင်းကြိုး (တောင်ပိုင်း ခရိုင်အတွက်) (ACSR 95mm2) (150)Ton ဝယ်ယူရန်
၅။ 12(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 11kV ကောင်းကင်လိုင်းကြိုး (မြောက်ပိုင်း ခရိုင်အတွက်) (ACSR 95mm2) (197)Ton ဝယ်ယူရန်
၆။ 13(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 11kV ကောင်းကင်လိုင်းကြိုး (တောင်ပိုင်း ခရိုင်အတွက်) (ABC 4C x 95mm2) (221446)M ဝယ်ယူရန်
၇။ 14(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 11kV ကောင်းကင်လိုင်းကြိုး (တောင်ပိုင်း ခရိုင်အတွက်) (ABC 4C x 95mm2) (221446)M ဝယ်ယူရန်
၈။ 15(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 11kV ကောင်းကင်လိုင်းကြိုး (မြောက်ပိုင်း ခရိုင်အတွက်) (ABC 4C x 95mm2) (110504)M ဝယ်ယူရန်
၉။ 16(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 11kV ကောင်းကင်လိုင်းကြိုး (မြောက်ပိုင်း ခရိုင်အတွက်) (ABC 4C x 95mm2) (110504)M ဝယ်ယူရန်
၁၀။ 17(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 33kV လိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်
၁၁။ 18(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 11kV လိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်
၁၂။ 19(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ အတွက် လိုအပ်သော 400V လိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်
၁၃။ 20(T)/YESC/တိုင်းဒေသကြီး/19-20 - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်ထရန်စဖော်မာ နှစ်တိုင်စင်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သောဆက်စပ်ပစ္စည်း များဝယ်ယူရန်

တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် -           ၂၀-၄-၂၀၂၀ မှ ၁၈-၅-၂၀၂၀ ထိ

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်                    -           ၁၉-၅-၂၀၂၀

တင်ဒါပိတ်မည့်အချိန်                  -           ၁၄:၀၀ နာရီ

တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါလိပ်စာတွင် ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်စုံစမ်း၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။

အမှတ် (၁၉၇/၁၉၉)၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁ ၂၂၀၈၁၆၊ ၀၁-၂၂၀၈၅၉

 

၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us