ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်များဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: May 11, 2020 - June 9, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်ရှိ အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။

စဥ်လုပ်ငန်းတည်နေရာစဥ်လုပ်ငန်းအမည်
ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်(၂၃၇’ x ၃၄’) ၃၂၀ ဦးဆံ့ သင်တန်းသား (၄) ထပ်အိပ်ဆောင် (RC) ရေချိုးခန်း၊ ရေလောင်းအိမ်သာအပါအ၀င်နှင့် (၁၂၂’ x ၄၈’) စားသောက်ဆောင်နှင့် စားဖိုဆောင်အပါအ၀င် (၁) ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း (၅၈၅၇၄ စ/ပေ)
  (၄၅’ x ၅၀’) ကျောင်းအုပ်ကြီးနေအိမ်

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၁၁-၅-၂၀၂၀ ရက်မှစတင်၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၉-၆-၂၀၂၀ ရက် ၁၆:၀၀ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့်လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါအာမခံကြေးကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်ဘဏ္ဍာရေးဌာနခွဲတွင် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီး ငွေသွင်းပြေစာမိတ္တူကို သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍တင်သွင်းရမည်။ လုပ်ငန်းတခုထက်ပိုမို၍ တင်ဒါတင်သွင်းလိုပါက မိမိတင်ဒါတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံး တင်ဒါအာမခံကြေးကို ပေးသွင်းပြီး သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံတခုချင်း တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ်သိရှိလိုသော အချက်များရှိပါက ဖုန်း ၀၉-၄၂၀၀၄၃၉၅၂၊ ၀၁-၈၅၆၆၆၁၅၊ ၀၉-၄၃၀၃၀၄၁၄ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ Design နှင့် Soil Test ကုန်ကျစရိတ်များကို တင်ဒါရရှိသော ကုမ္ပဏီမှ ကျခံရမည်။

 

၁၁ မေ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ

 

 

 

 

 

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us