ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: May 21, 2020 - June 22, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါတည်ဆောက်‌ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းတည်နေရာစဥ်လုပ်ငန်းအမည်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရိုးမရိပ်သာ၊

ကမာရွတ်မြို့နယ်

(၄)ခန်းတွဲ (၄) ထပ် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ (၁) လုံး တည်ဆောက်ခြင်း (98'x64') RC ( မြို့ပြ၊ ရေသန့်၊ လျှပ်စစ်) (၂၅၀၈၈ စပေ)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ တိုးကြောင်ကလေး ငါးမွေးမြူရေးစခန်း၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်RC(၂) ထပ် စာသင်ဆောင် (၁)လုံး တည်ဆောက်ခြင်း ( မြို့ပြ၊ ရေသန့်၊ လျှပ်စစ်)  (156'x38')(၁၁၈၅၆ စပေ)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ တိုးကြောင်ကလေး ငါးမွေးမြူရေးစခန်း၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်RC(၁) ထပ်၊ (၄)ခန်းတွဲ ၀န်ထမ်းအိမ်ရာ (၁) လုံး တည်ဆောက်ခြင်း ( မြို့ပြ၊ ရေသန့်၊ လျှပ်စစ်)  (60'x30') (၁၈၀၀ စပေ)
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ တိုးကြောင်ကလေး ငါးမွေးမြူရေးစခန်း၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်200 KVA Transformer နှင့် ဆက်စပ်ပစည်း

များတပ်ဆင်ခြင်း (HT, LT Line အပါအဝင်)

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ တိုးကြောင်ကလေး ငါးမွေးမြူရေးစခန်း၊ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ပြင်ပရေသန့်လုပ်ငန်း

၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ၂၁-၅-၂၀၂၀ ရက်မှစတင်၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပီး၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကို ၂၂-၆-၂၀၂၀ ရက် (၁၆:၀၀) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းလိုသူသည် မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအတွက် သတ်မှတ်တင်ဒါ အာမခံကြေးကို အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် ရန်ကုန်တကသိုလ်၊ ဘဏ္ဍာဌာနတွင် ကျသင့်ငွေပေးသွင်းပြီး၊ ငွေသွင်းပြေစာမိတ္တူကို သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍ တင်သွင်းရမည်။ လုပ်ငန်းတခုထက် ပိုမို၍ တင်ဒါတင်သွင်းလိုပါက မိမိတင်သွင်းလိုသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစား တခုစီအတွက် တင်ဒါအာမခံကြေးကို သီးခြားစီပေးသွင်းပြီး  သတ်မှတ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်  တစ်ခုချင်းစီ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသေးစိတ်သိရှိလိုသောအချက်များကို ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၅၃၄၄၈၉ သို ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါကော်မတီ

၂၀ မေ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ်  မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us