ကြန္ကရစ္ခင္း၊ အုတ္စီေရေျမာင္းျပဳလုပ္ျခင္း အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြား တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: June 12, 2020 - June 26, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။                ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(ေရနွင့္သန္႕ရွင္းမွု)၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ သုခသိဒိၶရပ္ကြက္၊ ေရစုကန္၀န္း အတက္အဆင္းကြန္ကရစ္ခင္းျခင္းနွင့္ အုတ္စီေရေျမာင္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပုဗၺသီရိျမိဳ႕ဘံုကြဲဆည္ရွိ 12 KV  VCB Outdoor Panel လဲလွယ္ျခင္းနွင့္ Aquamarine Harvester Controller လဲလွယ္တပ္ဆင္ျခင္းစုစုေပါင္း လုပ္ငန္း(၃)မ်ိဳးအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေပးသြင္းရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-

(က) တင္ဒါပံုစံထုတ္ေပးမည့္ရက္  -  ၁၂-၆-၂၀၂၀

(ခ) တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္                 -   ၂၆-၆-၂၀၂၀  (၁၅း၀၀ နာရီ)

(ဂ) တင္ဒါေပးသြင္းမည့္ေနရာ       -  အင္ဂ်င္နီယာ (ေရနွင့္သန္႔ရွင္းမွု)

ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

၂။               တင္ဒါပံုစံနွင့္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း/စည္းကမ္းအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရံုးခ်ိန္အတြင္းေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ ေမးျမန္းစံုစမ္းထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။

အင္ဂ်င္နီယာဌာန(ေရနွင့္သန္႔ရွင္းမွု)၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(ဖုုန္း-၀၆၇-၄၀၃၂၁၉၊ ၀၉-၄၃၀၄၃၇၉၄)

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us