ဆိပ်ကမ်း (၈) ခုနှင့် တံတား (၉) စင်းတို့တွင် CCTV Camera (၁၂၀) လုံး တပ်ဆင်ရန်နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်

June 19, 2020
Views: 191
Tender ID: 7892
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | သတင်းအချက်အလက်၊ ကွန်ယက်နှင့် နည်းပညာလုပ်ငန်း |
တင်ဒါကာလ: June 19, 2020 - July 20, 2020
အဖွဲ့အစည်း: | |   
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ရန်ကုန်မြစ်ကြောင်းတလျှောက် ဆိပ်ကမ်း (၈) ခုနှင့် တံတား (၉) စင်းတို့တွင် CCTV Camera (၁၂၀) လုံး တပ်ဆင်ရန်နှင့် တပ်ဆင်ထားသည့် CCTV များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုထိန်းချုပ်နိုင်မည့် Monitoring Control Room (၂) နေရာတွင် LCD (၁၆) လုံးဖြင့် Control တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် စိတ်ပါ၀င်စားသူ ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားကုမ္ပဏီများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

(က) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ            -           အမှတ်(၃) ရေကြောင်းကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့ခွဲမှူးရုံး၊ ဆရာစံလမ်းနှင့် စက်မှု(၁) လမ်းထောင့်၊ ပြည်ထဲရေးရုံး (ဟောင်း)၊ ဗဟန်းမိနယ်၊ ရန်ကုန်မိ။

(ခ) တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေ့ရက်            -           ၁၉-၆-၂၀၂၀ ရက်

(ဂ) တင်ဒါပုံစံပိတ်မည့်ရက်                      -           ၂၀-၇-၂၀၂၀ ရက် (၁၆:၀၀) နာရီ

(ဃ) တင်ဒါပုံစံတင်သွင်းရမည့်ရက်           -           ၂၁-၇-၂၀၂၀ ရက် (၁၆:၀၀) နာရီ

၂။  အထက်ဖော်ြပပါ CCTV Camera များတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းအား စိတ်ပါဝင်စားသူ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်/ကုမဏီများမှ အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၉၅၅၅၀၀၆၊ ၀၁-၉၅၅၅၆၈၆ သို ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူရေးအဖွဲ့

 

၁၉ ဇွန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ထုတ် ကြေးမုံနှင့် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us