သဲဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြား တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: July 6, 2020 - August 4, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

၁။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမိသစ်(ဆိပ်ကမ်း)မိနယ်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ်(၇၃)၊ မြနန္ဒာလမ်း၊ နိုင်ငံ့၀န်ထမ်းအငှားအိမ်ရာစီမံကိန်းတွင် အကျယ် (၆၀၀ေပx ၂၅၀ေပ)၊ Compaction အပါအဝင် အမြင့် (၄) ပေ သဲဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါ၀င်စားသူ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များသည် အောက်ပါအတိုင်း တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

(၁) တင်ဒါအဆိုပြုလွှာပုံစံ၊ စည်းကမ်းချက်များ စတင်ရောင်းချမည့်နေ့ရက်     - (၆-၇-၂၀၂၀) မှ (၄-၈-၂၀၂၀) ထိ

(၂) တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ တင်သွင်းခြင်းကို လက်ခံမည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်            - (၅-၈-၂၀၂၀)၊ ညနေ (၃) နာရီ

(၃) တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ ၀ယ်ယူရန်နှင့် ပြန်လည်တင်သွင်းရမည့်နေရာ             - မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်တိုင်း‌ဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၊ အမှတ်(၂၂၈/၂၃၄)၊ ပထမထပ်၊ ဗိုလ်ချပ်ေအာင်ဆန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တေထာင်မိနယ်။

၂။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်း - ၀၁၈ ၃၇၅၀၃၇ သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

 

 

၂ ဇွန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ကြေးမုံသတင်းစာ

 

 

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us