စာအုပ္မ်ားပံုႏွိပ္ခ်ဳပ္လုပ္ရန္ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

July 8, 2020
Views: 98
Tender ID: 8584
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် သင်ထောက်ကူရေးဆွဲခြင်း |
တင်ဒါကာလ: July 9, 2020 - August 4, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန

ေနျပည္ေတာ္

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ( Open Tender) ေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ပညာသင္နွစ္၊ မူလတန္းအဆင့္ စာသင္ခန္းတြင္းစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ားအားပံုနွိပ္ခ်ဳပ္လုပ္၍ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ခရိုင္ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ားသို႕ အေရာက္ေပးပို႕ရန္ရွိပါသျဖင့္ နိုင္ငံသားပိုင္လုပ္ငန္းမွတ္ပံုတင္ရွိေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားအိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းနိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေပးသြင္းရမည့္ ပံုစံမ်ားကို ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၉) ရက္မွ ၾသဂုတ္( ၄) ရက္ ထိ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉း ၃၀ မွ ၁၆း ၀၀ နာရီအတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူနိုင္ျပီး အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားကို ၅-၈-၂၀၂၀ ရက္ ၉း ၃၀ မွ ၁၆း ၀၀ နာရီတြင္ ရံုးအမွတ္(၁၃) ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ရွိ တင္ဒါအဖြဲ႕၀င္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္၌ လာေရာက္ေပးသြင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။ သတ္မွတ္ကာလ ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာတင္ဒါမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

၃။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါလက္ခံေရးနွင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ေသာတင္ဒါဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ လိုက္နာရမည့္အခ်က္မ်ားနွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္မူၾကမ္းပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ရိုက္နွိပ္ရမည့္စာအုပ္ - မူလတန္းအဆင့္ စာသင္ခန္းတြင္း အကဲျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာလမ္းညႊန္စာအုပ္

၅။ အသံုးျပဳရမည့္စကၠဴ - (အတြင္းစာရြက္ - Woodfree-70gsm, White Colour, (Brightness>95,Size (10.75”8.25”)

(ႏွစ္ဖက္ရိုက္)(အဖံုး-Art Card-210 gsm (Brightness>90±1.5)

 

၆။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံနွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ဖုန္း-၀၆၇-၃၄၀၇၈၁၇ သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါလက္ခံေရးႏွင့္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ

အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us