စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီးေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ ေရာင္းရက္၊ ပိတ္ရက္နွင့္ တင္သြင္းရမည့္ရက္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (လမ်း၊ တံတား) |
တင်ဒါကာလ: July 9, 2020 - July 21, 2020
တည်နေရာ: စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီးေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ ေရာင္းရက္၊ ပိတ္ရက္နွင့္ တင္သြင္းရမည့္ရက္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း

၁။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ျဖိဳေရးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးနွစ္ တိုင္းေဒသၾကီး(ျဖည့္စြက္) ရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းလက္လမ္း/တံတားလုပ္ငန္းမ်ားကို၂၉-၆-၂၀၂၀ ရက္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ စာမ်က္နွာ (၂၇) ေၾကာ္ျငာျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႕အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူခဲ့ရာ အဆိုပါအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာေရာင္းရက္၊ ပိတ္ရက္ႏွင့္ တင္သြင္းရမည့္ရက္မ်ားအား ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္ပါသည္။

(က) တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာစတင္ေရာင္းမည့္ရက္ - ၉-၇-၂၀၂၀ ရက္

(ခ) ေလွ်ာက္လႊာပံုစံအေရာင္းပိတ္မည့္ရက္ - ၂၁-၇-၂၀၂၀ ရက္

(ဂ) တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည့္ေနရာ - စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး၊ မံုရြာျမိဳ႕။

(ဃ) တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာနွင့္ PO Cheque မူရင္းတင္သြင္းရမည့္အခ်ိန္ - ၂၇-၇-၂၀၂၀ ရက္ နံနက္ ၉း၃၀ မွ ၁၀း၀၀ နာရီ

(င) တင္ဒါဖြင့္မည့္ရက္/အခ်ိန္ - ၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၀း ၀၀ နာရီ

(စ) တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာဖြင့္လွစ္မည့္ေနရာ - စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး၊ မံုရြာျမိဳ႕

၂။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပံုစံ၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ျမိဳ႕ျပ)ရံုး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေက်းလက္လမ္းဖြံ႕ျဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ မံုရြာျမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၇၁-၂၆၃၄၉၊ ၀၇၁-၂၆၃၅၉၊  ၀၇၁-၂၆၃၆၀ သို႕ ရံုးခ်ိန္အတြင္း စံုစမ္း၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။

တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us