မေကြးတိုင္းေဒသၾကီေရအရင္းအျမစ္နွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (ဆိပ်ကမ်း) |
တင်ဒါကာလ: July 9, 2020 - July 22, 2020
တည်နေရာ: မကွေးတိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

ေရအရင္းအျမစ္နွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန

ေဒသ(၄)၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးဦးစီးမွဴးရံုး

လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးနွစ္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေငြလံုးေငြရင္း(ျဖည့္စြက္)ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရန္ ျမန္မာနိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္းမ်ားအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စဥ္    လုပ္ငန္းအမည္                                                            တင္ဒါအမ်ိဳးအစား

၁     စလင္းျမိဳ႕နယ္၊ သရက္ခ်ဥ္ေက်းရြာ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္း           လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါ

၂     စလင္းျမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ရွားေတာေက်းရြာ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္း လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါ

၃    ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္၊ ခ်င္းစုေက်းရြာ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္း            လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါ

၄    ဆင္ေပါင္၀ဲျမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္မေက်းရြာ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္း       လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါ

၅    ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္စုေက်းရြာ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္း                လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါ

၆    မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္၊ ကၽြဲတဲေက်းရြာ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္း                 လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါ

၇    မင္းဘူးျမိဳ႕နယ္၊ သီးကုန္းေက်းရြာ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္း             လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါ

၈    သရက္ျမိဳ႕နယ္၊ မီးေသြးဖုတ္ေက်းရြာ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္း         လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါ

၉    ေအာင္လံျမိဳ႕နယ္၊ ငါ့ျပင္းေက်းရြာ ကမ္းထိန္းလုပ္ငန္း             လုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းတင္ဒါ

၂။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာေရာင္းခ်ျခင္း   တင္သြင္းျခင္းနွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္မည့္ေနရာ - ေရအရင္းအျမစ္နွင့္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေဒသ(၄)၊ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးရံုး၊ ကင္းလမ္း၊ ေရႊေညာင္(၂)ရပ္ကြက္၊ မေကြးျမိဳ႕။

ေလွ်ာက္လႊာစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္  - ၉-၇-၂၀၂၀ ရက္၊ မွ ၂၂-၇-၂၀၂၀ ရက္အထိ (ရံုးခ်ိန္အတြင္း)

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရမည့္ေန႕ရက္ - ၂၃-၇-၂၀၂၀ ရက္မွ နံနက္ ၁၀ နာရီ

တင္ဒါဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ - ၂၃-၇-၂၀၂၀ နံနက္ ၁၀း ၃၀ နာရီ

၃။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာ၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ပစၥည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အျခား အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ဖုန္း-၀၆၃-၂၀၂၈၃၉၀၊ အီးေမးလ္  magway.dwir@gmail.com သို႕ရံုးခ်ိန္အတြင္း စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us