မဟာသႏိၱသုခေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ အေထြေထြျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမွဳ ၀န္ၾကီးဌာနမွအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | အခြားလုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: July 10, 2020 - August 10, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမွဳ ၀န္ၾကီးဌာန

သာသနာေရးဦးစီးဌာန

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရဟန္း၊ ရွင္၊ လူ ျပည္သူအေပါင္းတုိ႕၏ လွဴဒါန္းေငြရရွိမွဳအေပၚမူတည္၍ ေငြေပးေခ်သည့္ စနစ္က်င့္သံုးျပီး ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ရွိေသာမဟာသႏိၱသုခေက်ာင္းေတာ္ၾကီး၏ ျမိဳ႕ျပ၊ ေရ၊ မီး နွင့္ အေထြေထြျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိပါသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-

(က) တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္/အခ်ိန္ - ၁၀-၇-၂၀၂၀ ရက္မွ ၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက္ထိ( ၉း ၃၀ နာရီမွ ၁၆း ၀၀ နာရီထိ)

(ခ) တင္ဒါပံုစံတင္သြင္းရမည့္ရက္ /အခ်ိန္ - ၁၁-၈-၂၀၂၀ရက္ ( အဂၤါေန႔)(၉း ၃၀နာရီမွ ၁၂း ၀၀ နာရီထိ)

(ဂ) တင္ဒါဖြင့္မည့္ရက္/အခ်ိန္ -  ၁၁-၈-၂၀၂၀ရက္ ( အဂၤါေန႔)  (မြန္းတည့္ွ ၁၂း ၀၀ နာရီိ)

(ဃ) တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - ပံုနွပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌာနခြဲ၊ သာသနာေရးဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္ရံုးခြဲ)

(င) တင္ဒါဖြင့္မည့္ေနရာ - ၀န္ၾကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၊ သာသနာေရးနွင့္ယဥ္ေက်းမွု၀န္ၾကီးဌာန(သာသနာေရး)၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

၂။ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ တင္ဒါေခၚယူမည့္အခ်က္အလက္မ်ားအား အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက သာသနာေရးဦးစီးဌာန ရန္ကုန္(ရံုးခြဲ) ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရးဌာနခြဲ ၊ ဖုန္း - ၀၁-၆၆၀၈၃၅ သို႕ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံံုစမ္းေမးျမန္းနုိင္ပါသည္။

မဟာသႏိၱသုခေက်ာင္းေတာ္ၾကီး

တင္ဒါေကာ္မတီ

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us