ရိကၡာဆန္၀ယ္ယူရန္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

July 12, 2020
Views: 89
Tender ID: 8746
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | စားသောက်ကုန်နှင့် အထွေထွေ ကုန်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: July 12, 2020 - August 10, 2020
တည်နေရာ: ကရင်ပြည်နယ်
Description
- :

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္

ရိကၡာဆန္၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႔

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး ကြပ္ကဲမွဳေအာက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္/စခန္းမ်ားမွ အက်ဥ္းသား/သူ၊ အခ်ဳပ္သား/သူ မ်ားနွင့္ လုပ္အားရွင္မ်ားအား ၂၀၂၀-၂၀၂၁ခု၊ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြင္း  ေကၽြးေမြးရန္လိုအပ္ေသာ ရိကၡာဆန္( ၉၉၇၃) အိတ္အား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္၀ယ္ယူမည္ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာနိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ား ေပးသြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတစ္စံုလွ်င္ ၁၀ ၀၀၀ ( တစ္ေသာင္း ) နွုန္းျဖင့္ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ျပီး တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး၊ ဘားအံျမိဳ႕၊ တယ္လီဖုန္းအမွတ္- ၀၉- ၄၀၀၄၅၇၅၂၄၊ ၀၅၈- ၂၂၂၈၁ တို႔သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္စံုစမ္းနုိင္ပါသည္။

(က) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၁၂-၇-၂၀၂၀ ရက္ေန႔မွ ၁၀-၈-၂၀၂၀ ရက္ေန႔ထိ

(ခ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး

(ဂ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္မည့္ေန႔ရက္/အခ်ိန္ - ၁၂-၈-၂၀၂၀ ( ၉ နာရီ)

(ဃ) အိတ္ဖြင့္တင္ဒါဖြင့္ေဖာက္မည့္ေနရာ - အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး

ရိကၡာဆန္၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႕

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကရင္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး၊ ဘားအံျမိဳ႕

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us