ရိကၡာဆန္ ၀ယ္ယူရန္ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္မွအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

July 12, 2020
Views: 135
Tender ID: 8759
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | စားသောက်ကုန်နှင့် အထွေထွေ ကုန်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: July 13, 2020 - August 7, 2020
တည်နေရာ: ကချင်ပြည်နယ်
Description
- :

ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရံုးကြပ္ကဲမွဳေအာက္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္/စခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာေရးနွစ္အတြက္လိုအပ္ေသာ ငစိန္ (သို႔မဟုတ္) ဧည့္မထ (၂၅%) ရိကၡာဆန္မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာအက်ဥ္းေထာင္/စခန္းမ်ားအေရာက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္၀ယ္ယူမည္ ျဖစ္ပါ၍အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္-

(က) မိုးညွင္းဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္   -  ၁၆၁၇၀ အိတ္

(ခ) ျမစ္ၾကီးနားအက်ဥ္းေထာင္/ေနာင္းမီးစခန္း - ၉၅၃၇ အိတ္

(ဂ) ဗန္းေမာ္အက်ဥ္းေထာင္   -  ၅၈၈၉ အိတ္

(ဃ) ပူတာအိုအက်ဥ္းေထာင္  - ၂၂၀ အိတ္

(င) ဖားကန္႔အခ်ဳပ္ေထာင္  -  ၇၆ အိတ္

(စ) မလိခ(ပိေတာင္)စိုက္/ေမြးစခန္း  -   ၈၁၃ အိတ္

(ဆ) ဒြန္ဘန္ စိုက္/ေမြးစခန္း     - ၅၃၅ အိတ္

စုစုေပါင္း                       ၃၃၄၂၀ အိတ္

၂။ တင္ဒါေပးသြင္းသူသည္ တင္ဒါအာမခံစေပၚေငြအျဖစ္ ေငြက်ပ္ ( ၁၀၀၀၀ ၀၀၀) (က်ပ္သိန္းတစ္ရာတိတိ) ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ Payment Order Cheque (PO Cheque)  ျပဳလုပ္၍ မိမိေပးသြင္းမည့္ ရိကၡာဆန္နမူနာတို႔အား တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ ရိကၡာဆန္၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႕၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕သို႕ေပးအပ္ရပါမည္။

၃။ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ (တစ္ေသာင္း) နွုန္းျဖင့္ ၁၃-၇-၂၀၂၀ရက္မွ ၇-၈-၂၀၂၀ ရက္ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္၀ယ္ယူနိုင္သည္။

၄။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားကို ၁၂-၈-၂၀၂၀ ရက္ ၁၀း ၀၀ နာရီ ကခ်င္ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴးရံုး၊ အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ဖြင့္ေဖာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ဖုန္း -၀၇၄-၂၅၂၂၉၈၅၊ ၀၉-၇၉၀၄၃၅၃၅၂ မ်ားသို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

ရိကၡာဆန္၀ယ္ယူေရးအဖြဲ႕

အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us