စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွသိုေလွာင္ရံုနွင့္ ေျမအားငွားရမ္းရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | မြေနှင့်အဆောက်အဦး ငှားရမ်း/ ရောင်းချ/ ဖျက်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ |
တင်ဒါကာလ: July 15, 2020 - August 14, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန ပိုင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါသိုေလွာင္ရံုနွင့္ ေျမအား အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူ၍ ငွားရမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ပါသည္။

(က) (၃) ႏွစ္သက္တမ္းငွားရမ္းျခင္းမ်ား

       (၁) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

Lot 1 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၃၁/၃၂)  (၂)လံုးတြဲ သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

Lot 2 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၁/၂/၃)  (၃)လံုးတြဲ သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

Lot 3 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၁၀/၁၁)  (၂)လံုးတြဲ သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

Lot 4 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၄) သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

Lot 5 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၅) သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

Lot 6 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၆) သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

Lot 7 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၂၁) သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

Lot 8 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၂၂) သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

       (၂) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး

Lot 9 မံုရြာျမိဳ႕၊ ေဒါနျခံရပ္မွ ေျမကြက္အမွတ္ (A) (၀.၅၂၂)ဧက

(ခ)  (၁) ႏွစ္သက္တမ္း ငွားရမ္းျခင္းမ်ား

      (၁) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး

Lot 10 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၂၅/၂၆)  (၂)လံုးတြဲ သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

Lot 11 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၄၁) သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

Lot 12 မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ နာဂ၀င္းရွိ သိုရံု (၄၂) သိုေလွာင္ရံု(၁)လံုး

(ဂ)  တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ရက္  - (၁၅-၇-၂၀၂၀) ရက္မွ( ၁၄-၈-၂၀၂၀) ရက္ထိ(ရံုးခ်ိန္အတြင္း)

(ဃ) တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်ျခင္းပိတ္မည့္ေန႔/အခ်ိန္  -  (၁၄-၈-၂၀၂၀) ရက္ ညေန (၁၆း ၀၀) နာရီ

(င) တင္ဒါယွဥ္ျပိဳင္မည့္ရက္/အခ်ိန္ -  (၂၀-၈-၂၀၂၀) ၇က္ေန႔ (၁၃း ၀၀) နာရီ

(စ) တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ေနရာ - စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၃)၊ ေနျပည္ေတာ္။

(ဆ) စာရင္းေပးသြင္းရမည့္ေနရာ - ရံုးအမွတ္(၅၂)၊ ေနျပည္ေတာ္။

(ဇ) တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားရွင္းလင္းမည့္ေန႔/အခ်ိန္/ေနရာ   - (၂၀-၈-၂၀၂၀) ရက္ေန႔( ၁၁း ၀၀) နာရီ၊ ရံုးအမွတ္(၅၂)၊ ေနျပည္ေတာ္။

(ဈ) တင္ဒါပံုစံေရာင္းခ်မည့္ေနရာ - စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသၾကီးဦးစီးမွဴးရံုး၊ စီမံေရးရာဌာနခြဲ၊ အမွတ္(၂၂၈/၂၄၀)၊ ဒုတိယထပ္၊ ကမ္းနားလမ္းနွင့္ေရႊဘံုသာလမ္းေထာင့္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ တိုင္းေဒသၾကီးဦးစီးမွဴးရံုး၊ မံုရြာျမိဳ႕။

(ည) Deposit ေပးသြင္းနိုင္သည့္ေနရာ - တင္ဒါစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ပံုစံတြင္ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္ပါသည္။

၂။ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ငွားရမ္းမည့္သိုေလွာင္ရံုမ်ားနွင့္ ေျမတို႔၏မ်က္ျမင္အေျခအေနအား သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားသို႕သြားေရာက္ၾကည့္ရွုနိုင္ျပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက တင္ဒါပံုစံ၀ယ္ယူမည့္ေနရာသို႕ လူကိုယ္တိုင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္း ၀၁-၂၅၀၄၃၂၊ ၀၇၁-၂၁၀၂၀ သို႕ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

တင္ဒါစိစစ္ေရးေကာ္မတီ

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန

 

Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us