သာေကတ ႏွင့္ သီလ၀ါဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ားအတြက္ ဒီဇယ္ဆီ၀ယ္ယူရန္ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ရေနံတူးဖော်ရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာ အမျိုးမျိုး |
တင်ဒါကာလ: July 21, 2020 - August 17, 2020
တည်နေရာ: နေပြည်တော်
Description
- :

လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၀န္ၾကီးဌာန

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

Tender No. 103/EPGE/2019-2020

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အပူစြမ္းအင္သံုး စက္ရံုမ်ားဌာန လက္ေအာက္ရွိ သာေကတ ႏွင့္ သီလ၀ါဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ားအတြက္ ဒီဇယ္ဆီဂါလန္ (၁,၀၀၀,၀၀၀) (ဂါလန္တစ္ဆယသိန်းး)ကို (ျမန္မာက်ပ္ေငြ)ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာစက္ရံု ဆီသုိေလွာင္ကန္(Tank)မ်ား အတြင္းသို႔ အေရာက္၀ယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူလိုပါသည္။

၂။ တင္ဒါပံုစံနွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါလိပ္စာတြင္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း လာေရာက္စံုစမ္း၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္-

တင္ဒါပံုစံစတင္ေရာင္းခ်မည့္ရက္ - ၂၁-၇-၂၀၂၀ ရက္

တင္ဒါပိတ္မည့္ရက္                 - ၁၇-၈-၂၀၂၀ ရက္

တင္ဒါပိတ္မည့္အခ်ိန္              - နံနက္ ၁၀ နာရီ

တင္ဒါလက္ခံေရးနွင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ (ဖုန္း- ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၈၊ ၀၆၇-၈၁၀၄၂၇၉)

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us