ဒဂံုတကၠသိုလ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ မွအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဆောက်လုပ်ရေး (အဆောက်အဦ) |
တင်ဒါကာလ: July 18, 2020 - July 31, 2020
တည်နေရာ: ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Description
- :

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕

ရန္ကုန္ျမိဳ႕

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္

အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

၁။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာနွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ဒဂံုတကၠသိုလ္ရွိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား  ေဆာက္ရြက္ရန္ရွိပါသျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

စဥ္    လုပ္ငန္းတည္ေနရာ                                          လုပ္ငန္းအမည္
၁။     ဒဂံုတကၠသိုလ္၁။ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္းကိုနွစ္လမ္းသြားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း။(ပလပ္ေဖာင္းအပါအ၀င္

 

 ၂။ ပိေတာက္ေဆာင္ နွစ္ထပ္ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္၊ စြယ္ေတာ္ေဆာင္၊ ဆရာ/ဆရာမ အေဆာင္မ်ားအတြက္ Over Head Tank တည္ေဆာက္ျခင္း။

ေရစင္အျမင့္ (ေပ ၅၀) ဂါလန္္ ၁၂၀၀၀ ဆံ႔

 

၂။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံနွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ၁၈-၇-၂၀၂၀ ရက္မွစတင္၍ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ျပီး အိတ္ဖြင့္တင္ဒါကို ၃၁-၇-၂၀၂၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂း၃၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါမ်ားကိုတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၃။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းလိုသူသည္ မိမိတင္သြင္းလိုသည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ သတ္မွတ္တင္ဒါအာမခံေၾကးကို အိတ္ဖြင့္တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ က်သင့္ေငြေပးသြင္းျပီး ေငြသြင္းေျပစာမိတၱဴကို သတ္မွတ္အိတ္ဖြင့္တင္ဒါပံုစံနွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ တင္သြင္းရမည္။ လုပ္ငန္းတစ္ခုထက္ပိုမို၍ တင္ဒါတင္သြင္းလိုပါက မိမိတင္သြင္းလိုသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအားလံုး တင္ဒါအာမခံေၾကးကိုေပးသြင္းျပီး သတ္မွတ္အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ပံုစံတစ္ခုခ်င္း တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေသးစိတ္သိရွိလိုေသာ အခ်က္မ်ားရွိပါက ဖုန္း -၀၉-၅၁၄၁၉၉၀  သို႕ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

တင္ဒါေကာ္မတီ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us