ဟက်ပီးကွယ် အသေးစားရေအားလျှပ်စစ် (၇၅ ကီလို၀ပ်) တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

August 7, 2020
Views: 224
Tender ID: 9856
တင်ဒါအသေးစိတ်
တင်ဒါ အမျိုးအစား: အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ
လုပ်ငန်း အမျိုးအစား: | ဓာတ်အားပေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဓာတ်အားပေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ |
တင်ဒါကာလ: August 7, 2020 - September 7, 2020
NGO/INGO အမည်: လူဇင်ဘတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ
အဖွဲ့အစည်း: | |   
တည်နေရာ: ရှမ်းပြည်နယ်
Description
- :

လုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (တင်ဒါအမှတ်-MYA/002 20 3157)

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ဟက်ပီးကွယ် အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအစိုးရတို့၏ ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်များဖြင့် တည်ဆောက်သည့် MYA/002 စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအစိုးရတို့၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့များဖြင့် ဆောင်ရွက်သော MYA/002 စီမံကိန်း၏ ဟက်ပီးကွယ် အသေးစားရေအားလျှပ်စစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် လူဇင်ဘတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ၏ သတ်မှတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၁။ စီမံကိန်းအချက်အလက်နှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်

(က) စီမံကိန်းအမည်       -           ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း

(ခ) ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်          -           (၂၀၁၇) ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် စီမံကိန်းရန်ပုံငွေဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ဘဏ္ဍာ‌ငွေထောက်ပံ့မှု ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ကန်ထရိုက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

(က) ကန်ထရိုက်အမျိုးအစား        -           တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း

(ခ) လုပ်ငန်းအမည်                     -           ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ဟက်ပီးကွယ် အသေးစားရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၇၅ ကီလို၀ပ်)

(ဂ) တင်ဒါအမှတ်                       -           MYA/002 20 3157

(ဃ) တင်ဒါ Lot အရေအတွက်     -           (၁)ခု

(င) Lot အုပ်စုဖွဲမ                       -           မရှိပါ။

(စ) ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ  -           ‌ရေတမံ/ရေသွယ်မြောင်း၊ သဲစစ်ကန်၊ ရေစီးမြောင်း၊ ရေစုကန်၊ ရေထိုးပိုက်၊ ဓာတ်အားခွဲရုံ၊ ရေလွှတ်ကန်၊ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်း၊ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ် သွယ်တန်းခြင်း စနစ်၊ ၁.၅ ကီလိုမီတာ အရှည်ကုန်ထုတ်လမ်းနှင့် သံကူကွန်ကရစ်တံတား (၁)စင်း

၃။ တင်ဒါလျှောက်ထားနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် အကဲဖြတ်မှုပုံစံ

(က) အဖွဲ့အစည်း၏နေရာဒေသ                           -           ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ

(ခ) တင်ဒါလျှောက်ထားနိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်း         -           အထွေထွေစည်းမျဥ်းများ၏ ကျင့်၀တ်များနှင့် ကောင်းမွန်သော ရပ်တည်မှုဖော်ပြချက်များထဲတွင် ပါ၀င်သောစံနှင့် ကိုက်ညီသေည့် ကုမ္ပဏီများ အကျုံး၀င်ပါသည်။

(ဂ) တင်ဒါအကဲဖြတ်မှုပုံစံ            -           လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး စျေးနှုန်းအနည်းဆုံး တင်သွင်းသည့်တင်ဒါအား စာချပ်ချပ်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) သတ်မှတ်ပုံစံနှင့် ကွဲလွဲမများ            -           မည်သည့်ကွဲလွဲချက်များကိုမှ စဥ်းစားပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

၄။ လုပ်ငန်းတည်နေရာနှင့် အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များ

(က) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတည်နေရာ -           ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်

(ခ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် တည်နေရာနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်ကာလ

လုပ်ငန်းတင်ဒါမည်                      - ဟက်ပီးကွယ် အသေးစားရေအားလျှပ်စစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (၇၅ ကီလို၀ပ်)

အတိုင်းအတာ                            - (၇၅)ကီလိုဝပ်

လုပ်ငန်းတည်နေရာ                    - ဟက်ပီးကွယ်‌ကျေးရွာ (၁) (၂) (၃)

နမ့်အော်ကျေးရွာ၊ နမ့်အင်းကျေးရွာ၊ ဘန်၀ူး(ထက်) ကျေးရွာ၊ ဘန်၀ူး (အောက်) ကျေးရွာ၊

(Google map GPS Coordinates of the Powerhouse:21.05001,99.4778)

(ဂ) တည်ဆောက်ရေးကြာချိန်      -           ရက်ပေါင်း (၃၀၀)။

(ဃ) တင်ဒါတည်မြဲမှုကာလ         -           တင်ဒါတင်သွင်းသည့်နေ့မှစ၍ ရက်(၉၀)အတွင်း။

၅။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

(က) တင်ဒါအပ်နှင်းမည့်အဖွဲ့အစည်း         - လူဇင်ဘတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ

(ခ) စာချုပ်ချုပ်ဆိုမည့်အဖွဲ့အစည်း            - ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

(ဂ) အကျိုးခံစားရရှိမည့်သူများ                 - ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ တောင်ပေါ် (၅) အုပ်စု၏ အထက်ဇယားပါ ကျေးရွာ (၇) ရွာရှိ အိမ်ထောင်စု (၃၀၀)စု

(ဃ) လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မည့်အဖွဲ့အစည်း     - Myanmar Hydropower Development Co.,Ltd

(င) ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်အဖွဲ့အစည်း   -           လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့အစည်း။

(စ) ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်း - လူဇင်ဘတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ

၆။ တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ

(က) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ တောင်းခံခြင်း        -           တင်ဒါပုံစံနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကို အီးမေးလ်လိပ်စာ mya002@luxdev.lu သို့ ပေးပို့၍ တောင်းခံရယူနိုင်ပါသည်။

(ခ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများနှင့်စပ်လျဥ်း၍ မေးမြန်းခြင်း    - အထက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ်သို့ ပေးပို့မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

(ဂ) တင်ဒါလျှောက်ထားမည့်သူမှ စာဖြင့်ရေးသား၍ အထက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလ်သို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ပေးပို့  မေးမြန်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို မေးမြန်းနိုင်သည့် နောက်ဆုံးရက်      - တင်ဒါတင်သွင်းရမည့်နောက်ဆုံးရက်မတိုင်မီ (၁၀) ရက်

(င) အီးမေးလ်ဖြင့် တင်ဒါတင်သွင်းသူများထံ ရှင်းလင်းချက်ပေးပို့မည့် နောက်ဆုံးရက် - တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်မတိုင်မီ (၅) ရက်

၇။ ဘာသာစကား၊ ငွေကြေးအမျိုးအစား၊ တင်ဒါလက်ခံခြင်းနှင့် ဖွင့်ဖောက်ခြင်း

(က) ဘာသာစကား         -           အင်္ဂလိပ်ဘာသာ

(ခ)  ငွေကြေးအမျိုးအစား -          မြန်မာကျပ်

(ဂ) တင်ဒါလက်ခံ၊ ဖွင့်ဖောက်မည့်လိပ်စာ  -           ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းရုံး (MYA/002)

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြေညီထပ်၊ မြို့သစ်ရပ်ကွက် (၃)၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)။

ဤရုံးလိပ်စာသို့ တင်ဒါလျှောက်လွှာနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို မူရင်း(၁)စုံ၊  မိတ (၂)စုံအား ပေးပိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Color Scan PDF File (File name တွင် တင်ဒါအမှတ် MYA/00220 3157 ေရးသား၍)  အီးမေးလ်လိပ်စာ mya002@luxdev.lu နှင့် thinnes@luxdev.lu သို ပေးပိုတင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

(ဃ) တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်       - ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ စက်တင်ဘာလ(၇)ရက်၊ မွန်းလွဲ(၁၄:၀၀)နာရီ၊ (မြန်မာစံတော်ချိန်)

(င) Non-public တင်ဒါဖွင့်‌ဖောက်မည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်      - တင်ဒါနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် သတ်မှတ်ရက်ကျော်လွန်ပြီးနောက် ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပါမည်။

၈။ အာမခံများ

(က) တင်ဒါအာမခံ                     -           တင်သွင်းရန်မလိုပါ။

(ခ) လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မ အာမခံ  -           တင်သွင်းရန်မလိုပါ။

(ဂ) အခြားအာမခံများ                  -           ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းဆိုင်ရာ ဘဏ်အာမခံ၊ Retention ဆိုင်ရာ ဘဏ်အာမခံ (တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်)

၉။ ငွေပေးချေမှု

ကန်ထရိုက်စာချုပ်တွင် အကျုံး၀င်သည့်ငွေပေးချေမှုအားလုံးကို MYA/002 စီမံကိန်းကိုယ်စားလှယ်၊ လူဇင်ဘတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီမှ ဆောင်ရွက်ပါမည်။

၁၀။ တင်ဒါအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အစည်းအ‌ေ၀းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေး

(က) မဖြစ်မနေတက်ရောက်ရမည့် တင်ဒါအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အစည်းအ‌ေ၀း - (၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၄ရက်၊ နံနက် (၈:၃၀)နာရီတွင် အပိုဒ်(၇-ဂ)ပါ လိပ်စာ၌ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) မဖြစ်မနေတက်ရောက်ရမည့် လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေး    -           တင်ဒါအချက်အလက်ဆိုင်ရာ အစည်းအေဝးပီးပီးချင်း လုပ်ငန်းခွင်များသို သွားရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။လိုက်ပါမည့်သူများသသည်  မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြား၊ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ(သိုမဟုတ်) ကုမ ဏီ၏ ခွင့်ပြုစာယူ‌ဆောင်လာရပါမည်။ လိုက်ပါသူ(၁)ဦးသည် ကုမဏီတစ်ခုထက်ပို၍ ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်ခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ။

လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာခြင်း၊ တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်းများအတွက် ကုန်ကျငွေများကို တင်ဒါတင်သွင်းသူမှ ကျခံရမည်။ မည်သည့်ကုန်ကျေငွကိုမှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးသွားမည် မဟုတ်ပါ။

၁၁။ ဖြည့်စွက်လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) အပိုဆောင်းလုပ်ငန်းများ

ဤကန်ထရိုက်တွင် ဖြည့်စွက်လုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) အပိုဆောင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ (မူလတွင်မပါ၀င်သော လုပ်ငန်း) အပိုဆောင်းလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) ဖြည့်စွက်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်၍ပါ၀င်ခဲ့ပါက ဖြည့်စွက်လုပ်ငန်းတန်ဖိုးသည် မူလကန်ထရိုက်တန်ဖိုး၏ အများဆုံး ၁၀၀% အတွင်းသာ ရှိရပါမည်။

၁၂။ အခြားအချက်အလက်များ - တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းတွင် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

 

Contact Information
Report This Listing
Login Required
Shedule a Test Drive
Apply For TradeIn With Us