ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ ခေါ်ယူထားသော ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံး၊ ပျဥ်းမနားမြို့တွင် ရုံးအဆောက်အဦ R.C (၁) လုံးတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီများ

ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ရုံးသုံးစာရေးကိရိယာများ ဝယ်ယူရန်အတွက် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့် ဆိုင်အမည် စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၏ Communication Equipment (AIS) (7) Sets, Air-Con (6) Sets နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွက် စက်သုံးဆီဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း

ပုံနှိပ်ရေးနှင့်ထုတ်ဝေရေးဦးစီးဌာနအတွက် ဝယ်ယူထားသော ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းနှင့် ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်မည့် အငှားအိမ်ရာ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ အဆောက်အဦများနှင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများစာရင်း